PKO BP

//PKO BP

PKO BP

Bank PKO BP

Najstarszy i największy bank w Polsce. Tradycja i nowoczesność w jednym.

Bank PKO BP i jego historia na polskim rynku

Bank PKO BP jest najstarszym polskim bankiem. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski został założony w roku 1948. Jest to największy uniwersalny bank w Polsce. Dzięki swojej wieloletniej obecności na polskim rynku cieszy się wielkim zaufaniem wśród swoich klientów.

Sama historia powstania tej wielkiej marki posiada swój zalążek w dekrecie wydanym w roku 1919 przez Naczelnika Państwa, Józefa Piłsudskiego. Wtedy została utworzona Pocztowa Kasa Oszczędności. Pierwszym celem PKO stało się wprowadzenie polskiej złotówki do obiegu walutowego. Podczas okupacji niemieckiej, działalność ta została przejęta przez państwo niemieckie. Natomiast w roku 1945 została odbudowana i od roku 1950 przyjęła nazwę Powszechnej Kasy Oszczędnościowej.

PKO BP jest liderem grupy kapitałowej. W skład tej grupy wchodzi wiele spółek, które działają w obszarach rynku finansowego. Wzbogacają ofertę banku o leasing, factoring fundusze inwestycyjne i emerytalne. Oprócz tego mają swój udział na rynku nieruchomości.

Działalność największego banku polskiego – PKO BP

Jak większość polskich banków, PKO BP jest bankiem uniwersalnym. Jest otwarty na każdego rodzaju grupę klientów. Obsługuje klientów indywidualnych, małe, średnie oraz duże przedsiębiorstwa. Posiada swoje oddziały, centra, wyspy w galeriach handlowych, przez co jest dostępny dla wszystkich swoich klientów. Sieć tych oddziałów jest niezwykle rozbudowana. Posiada największą ilość zadowolonych klientów z każdego obszaru. Zatrzymuje ich dzięki zaufaniu, jakie stworzył oraz bezpieczeństwu, jakie daje poprzez swoje działania i wieloletnią obecność na polskim rynku finansowym. Posiada też największą kadrę, pracuje w nim około 26 tysięcy dobrze wyszkolonych pracowników.

PKO Bank Polski kontrolowany jest przez Skarb Państwa. Współpracuje z inwestorami, którzy posiadają akcje banku. Dzięki temu bank poszerza swoja ofertę. Są to: Nationale – Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny, Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny. Pomagają dokonać wyboru swoim klientom, dzięki takim produktom.

Zarząd Banku PKO BP

Ten polski bank tworzony jest przez wysoko wyszkoloną kadrę, posiadającą wieloletnie doświadczenie w dziedzinie finansów. Samą funkcję Prezesa od roku 2009 pełni Zbigniew Jagiełło. Posiada on bogate doświadczenie, które zdobywał już od roku 1995. Wie jakie działania podjąć, aby tworzyć bank zaufania publicznego.

Kolejnymi osobami wchodzącymi w skład zarządu są:

  1. Rafał Antczak – Wiceprezes Zarządu nadzorujący Obszar Bankowości Przedsiębiorstw, Strategii i Analiz;
  2. Bartosz Drabikowski – Wiceprezes Zarządu Banku ds. Finansowych nadzorujący Obszar Finansów i Rachunkowości;
  3. Maks Kraczkowski – Wiceprezes Zarządu Banku nadzorujący Obszar Bankowości Międzynarodowej i Transakcyjnej oraz Współpracy z Samorządami i Agencjami Rządowymi;
  4. Mieczysław Król – Wiceprezes Zarządu Banku nadzorujący obszar Bankowości Ubezpieczeniowej oraz Obszar Prawny i Zgodności;
  5. Piotr Mazur – Wiceprezes Zarządy PKO Banku Polskiego nadzorujący Obszar Zarządzania Ryzykiem;
  6. Jakub Papierski – Wiceprezes Zarządu Banku nadzorujący Obszar Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej;
  7. Jan Emeryk Rościszewski – Wiceprezes Zarządu Banku nadzorujący obszar Rynku Detalicznego.

Ten największy polski bank od prawie 100 lat dba o swojego klienta. Jest bezpiecznym bankiem, a klienci nie mają żadnych obaw powierzając mu swoje oszczędności. Jest otwarty na wszelkie nowości i innowacje po to, aby nadawać kierunek przyszłości rodzinnej branży finansowej.

Rachunki osobiste Banku PKO BP

Bank PKO BP jest bankiem z bardzo obszerną ofertą kont osobistych. Przyczyną tego jest dobro klienta i spełnianie warunków oraz oczekiwań dyktowanych przez klientów. Swoją ofertę kieruje do klientów indywidualnych (proponując konto PKO za 0 zł dla rodziny 500+, Konto PKO dla młodych i wiele innych), a także konta przeznaczone dla osób przedsiębiorczych. Poza rachunkami w złotówkach oferuje również konta walutowe.

Do każdego z kont wydawana jest karta debetowa i dodatkowo dostęp do nowoczesnej bankowości internetowej, mobilnej.

Rachunki oszczędnościowe, lokaty, IKE w Banku PKO BP

Z racji tego, że Bank PKO BP jest najstarszym, polskim bankiem zasłużył na miano bezpiecznego banku. Klienci z wielkim zaufaniem powierzają mu swoje oszczędności. Bank w swojej ofercie proponuje klientom rachunki oszczędnościowe (Pierwsze Konto Oszczędnościowe, Konto Oszczędnościowe Plus, Konto Oszczędnościowe w walucie obcej), lokaty (krótko i długoterminowe z możliwością negocjowania oprocentowania) oraz Indywidualne Konta Emerytalne.

Kredyty i pożyczki banku PKO BP

Bank PKO BP posiada również w swojej ofercie kredyty gotówkowe oraz pożyczki. Są one udzielane na wiele sposobów: w oddziale, na infolinii, za pomocą pośredników oraz przez Internet. Są to produkty na bardzo atrakcyjnych warunkach. Dobrym przykładem jest tutaj polecana pożyczka: Jej Wysokość Mini Ratka. Bank od zainteresowanego nie wymaga dokumentów ani żadnych zaświadczeń / oświadczeń.

Oceń ten wpis
2018-07-17T04:00:43+00:00 10 września 2017|Bez kategorii|Możliwość komentowania PKO BP została wyłączona